Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tổng kết phần văn

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tổng kết các văn bản được học trong chương trình Ngữ văn 6, từ đầu năm học. Qua bài giảng, các em sẽ có cái nhìn khái quát, hệ thống và hồi nhớ lại những kiến thức liên quan đến các văn bản, thể loại đã học trong chương trình, chuẩn bị thi học kì II và làm tiền đề để tiếp tục tìm hiểu những văn bản mới cho năm học sau.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Thống kê các văn bản
  • Truyện dân gian
  • Truyện trung đại. Truyện kí và thơ hiện đại
 • Nội dung chính các tác phẩm
  • Truyện dân gian
  • Truyện trung đại. Truyện kí hiện đại
 • So sánh truyện trung đại và truyện hiện đại
 • Chủ đề tác phẩm
X