Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 2)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ
  • Bài 1
  • Bài 1 (tiếp)
  • Bài 2
  • Bài 2 (tiếp)
  • Bài 3
  • Bài 3 (tiếp)
X