Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • III - Các văn bản thơ
    • Dạng 1: Cảm nhận một nhân vật/ hình ảnh
    • Dạng 2: Miêu tả sáng tạo hình ảnh/ nhân vật trong tác phẩm trữ tình
    • Dạng 3: Nêu nét đặc sắc nghệ thuật trong câu thơ/ đoạn thơ/ bài thơ
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 6)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 314

Chưa có thông báo nào