Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Extra vocabulary
  • Activity 1
  • Describe a house
  • Describe your house
  • Sample
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2. MY HOME

Lesson 4. Communication

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 988

Chưa có thông báo nào