Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Reported speech
  • Reported speech (cont)
  • Tag question
  • Adverb clauses, Prepositions of time
  • Verb + Gerund
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Ôn tập Học kỳ 1 - Tiết 2

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 663

Nội dung bài học:

Cô giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em hệ thống lại kiến thức ngữ pháp trọng tâm đã học từ unit 1 to unit 5. Đó là Lời nói gián tiếp, Câu hỏi đuôi (tag question), Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, các giới từ chỉ thời gian, động từ đi kèm V-ing, và các lưu ý khi sử dụng các kiến thức ngữ pháp đó.
Các em hãy chú ý nghe giảng và ghi bài cẩn thận nhé.

Chưa có thông báo nào