Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài ca dao số 1
  • Bài ca dao số 2
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Những câu hát than thân - Những câu hát châm biếm (Phần ba)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.478


Không chỉ sống nghĩa tình, thủy chung trong các mối quan hệ với người thân, gia đình, làng xóm, không chỉ yêu thiết tha quê hương đất nước, không chỉ căm phẫn những thế lực đọa đày cuộc sống của nhân dân lao động, những tác giả dân gian còn thể hiện tinh thần lạc quan, tính chiến đấu mạnh mẽ qua những bài ca dao châm biếm.
Trong bài giảng ngày hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những nét đặc sắc của bộ phận ca dao này.

Chưa có thông báo nào