Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Đặc điểm của văn biểu cảm

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Văn biểu cảm là kiểu bài văn rất quan trọng trong chương trình Ngữ văn 7, học kì I. Những bài kiểm tra quan trọng nhất của các em đều sẽ nằm trong phạm vi kiến thức liên quan đến kiểu văn bản này. Trong bài giảng hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ giới thiệu với các em những đặc điểm cụ thể của văn biểu cảm.
Mời các em cùng tập trung học bài!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1: Tấm gương
    • Tình cảm biểu đạt và cách biểu đạt
    • Hiệu quả biểu đạt và bố cục bài văn
  • VÍ dụ 2: Những ngày thơ ấu
  • Luyện tập
X