Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Văn (tiết 5)

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thơ trung đại Trung Quốc
  • Dạng bài tập 1; 2
  • Thơ hiện đại
  • Các dạng bài tập
X