Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (phần 1)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Nêu luận điểm khái quát
    • Dân ta có truyền thống yêu nước
    • Sức mạnh, vai trò của lòng yêu nước
X