Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - ví dụ 1
  • Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - ví dụ 2
  • Luyện tập - bài 1
  • Bài 2
X