Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần văn (tiết 2)

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản nghị luận
  • Dạng 1: Xác định nội dung chính của văn bản nghị luận
  • Các ví dụ
X