Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của trạng ngữ
  • Tách trạng ngữ thành câu riêng
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2, bài 3
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 288

Sau khi hoàn thành các bài giảng hướng dẫn các thao tác rút gọn câu, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các cách để mở rộng thành phần câu. Một trong những cách mở rộng thành phần câu phổ biến chính là Thêm trạng ngữ cho câu. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các em thao tác đó. Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào