Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ + Bài 1
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 2 + 3
    • Bài 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HÌNH HỌC.

Bài 01. Chu vi, diện tích và độ dài cạnh hình tam giác.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.793


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chu vi, diện tích và độ dài cạnh hình tam giác.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào