Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Phương pháp so sánh và ví dụ minh họa
  • Phương pháp so sánh và ví dụ minh họa (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 4. Phân số] Chủ đề 2. So sánh phân số

Bài 1. Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.054

Chưa có thông báo nào