Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary Review
  • Adverbs of manner
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Unit 2. Vocabulary

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 984

Chưa có thông báo nào