Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 12. Dãy số, cấp số cộng – cấp số nhân

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 142

Chưa có thông báo nào