Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bảng đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo khối lượng
  • Bảng đơn vị do diện tích
  • Bài 1+2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 10. Ôn tập các bảng đơn vị đo

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 586

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào