Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tìm phân số thứ n trong dãy phân số theo quy luật
  • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát 1
    • Phương pháp giải + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 05. Dãy phân số theo quy luật.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 798

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào