Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng của H2SO4 loãng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 26. Phản ứng của H2SO4 loãng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 204

Chưa có thông báo nào