Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • KN hàm số
  • Hàm số y = sin x
  • Sin của 1 số góc cơ bản
  • Tính chất
  • Cách vẽ
  • Ví dụ
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1.Hàm số y=sin(x) và các tính chất cơ bản

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 18.405

Lưu ý: Bài tập tự luyện dùng chung cho bài 1, 2, 3 các em nhé

Chưa có thông báo nào