Toán 11 (CT cũ) - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • KN hàm số
  • Hàm số y = sin x
  • Sin của 1 số góc cơ bản
  • Tính chất
  • Cách vẽ
  • Ví dụ
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1.Hàm số y=sin(x) và các tính chất cơ bản

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 21.006

Lưu ý: Bài tập tự luyện dùng chung cho bài 1, 2, 3 các em nhé

Chưa có thông báo nào