Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • PT bậc nhất
  • PT bậc hai
  • PT đưa về bậc 2 (P1)
  • PT đưa về bậc 2 (P2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 6. Phương trình bậc 2 và phương trình đưa về bậc hai với một hàm lượng giác

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.816

Chưa có thông báo nào