Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa phép biến hình
  • Định nghĩa phép tịnh tiến
  • Tính chất phép tịnh tiến
  • Dạng tọa độ của phép tịnh tiến
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Phép biến hình - Phép tịnh tiến

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.801

Chưa có thông báo nào