Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa dãy số có giới hạn là 0
 • Định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số
 • Chứng minh dãy số có giới hạn là 0
 • Định lý về giới hạn hữu hạn của một tổng hai dãy số
 • Định lý dãy số hội tụ đến giới hạn hữu hạn thì bị chặn
 • Định lý về giới hạn hữu hạn của một tích hai dãy số
 • Định lý về giới hạn hữu hạn của một thương hai dãy số
 • Định lý liên quan đến khai căn bậc hai của dãy số không âm
 • Tính duy nhất của giới hạn
 • Định lý về nguyên lý kẹp
 • Chứng minh dãy số sin(n) không có giới hạn hữu hạn
 • Tính số Pi
 • Dãy số Fibonacci - Tỉ số vàng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 1. Giới hạn dãy số (P1 - GH hữu hạn)

Độ dài: 122 phút - Số lượt học 3.310

Lưu ý: Bài tập dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào