Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Tổ hợp
  • Ví dụ về bài toán chia kẹo Euler 1
  • Ví dụ về bài toán chia kẹo Euler 2
  • Ví dụ về bài toán chia kẹo Euler 3
  • Ví dụ về bài toán chia kẹo Euler 4
  • VD về BT đếm - Tính lặp
  • Công thức tổ hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 4. Tổ hợp

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 2.229

Chưa có thông báo nào