Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí giữa đường và mặt
  • Định lí 1
  • Định lí 2
  • Định lí 3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG II. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Đường thẳng song song với mặt phẳng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.152

Chưa có thông báo nào