Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Định lí
  • Đạo hàm của tổng, tích
  • Đạo hàm hàm hợp
  • Ví dụ 2
  • Đạo hàm hàm lượng giác
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.432

Chưa có thông báo nào