Toán 11 (CT cũ) - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đối của hai đường thẳng
  • Định lí 1
  • Định lí 2
  • Cách xác định 1 mặt phẳng
  • Hệ quả
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.372

Chưa có thông báo nào