Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • PT đẳng cấp
  • PT chứa sin3x
  • PT chứa cos3x
  • Ví dụ
  • PT đối xứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 7. Một số phương trình lượng giác khác

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 3.581

Chưa có thông báo nào