Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Khai niem va pham vi ung dung cua gioi han ham so
  • Dinh nghia gioi han huu han cua ham so tai mot diem
  • Mot so ham so luon nhan gia tri huu han nhung khong ton tai gioi han tại mot vai diem
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Mot so quy tac tinh gioi han huu han
  • Khai niem gioi han mot ben cua ham so
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 3. Giới hạn hàm số (P1)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 1.234

Lưu ý: Bài tập dùng chung cho phần 1 và phần 2

Chưa có thông báo nào