Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Cách cho một dãy số
  • Cho bằng PP truy hồi
  • Cho bằng công thức TQ
  • CM CTTQ dãy Fibonasi
  • Cho = PP mô tả
  • VD - PP mô tả
  • VD - CTTQ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

Bài 2. Dãy số (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.711

Bài tập tự luyện dùng cho cả phần 1 và phần 2 bài Dãy số

Chưa có thông báo nào