Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số y = tanx
  • Đồ thị y = tanx
  • Hàm số y = arctanx (mở rộng)
  • Hàm số y = cotx
  • Cách vẽ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 3. Hàm số y=tan(x), y=cot(x) và các tính chất cơ bản

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 4.196

Chưa có thông báo nào