Học tốt Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Hoán vị
  • Chỉnh hợp
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 3. Hoán vị - Chỉnh hợp

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 3.398

Chưa có thông báo nào