Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Task 1
  • Task 2
  • Task 3
  • Listening
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF....

Lesson 2: Speaking and Listening

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.268

Chưa có thông báo nào