Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Past perfect tense
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 3: PEOPLE'S BACKGROUND

Lesson 4: Language focus

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 745

LƯU Ý: Phần Exercise 2, câu 1 các bạn sửa lại giúp cô thành "We had just finished...", cô bị nhầm chút, các bạn thông cảm cho cô nhé!

Chưa có thông báo nào