Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Before you read
  • While you read
  • After you read
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 15: CITIES

Lesson 1: Vocabulary and Reading

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 68

Chưa có thông báo nào