Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 7: THE MASS MEDIA

Lesson 3: Writing

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 211

Chưa có thông báo nào