Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Task 1
  • Task 2
  • After you read
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

Lesson 1: Vocabulary and Reading

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 110

Chưa có thông báo nào