Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề nhượng bộ
  • Luyện tập mệnh đề nhượng bộ
  • MĐQH xác định và ko xác định
  • Luyện tập MĐQH
  • Luyện tập mệnh đề nhượng bộ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 15: CITIES

Lesson 4: Language focus

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 80

Chưa có thông báo nào