Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronuncication
  • Luyện tập phát âm + Ngữ pháp
  • Bài tập: WH_questions
  • Ngữ pháp: V-ing/ To Vo
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 2: SCHOOL TALKS

Lesson 4: Language focus

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 723

Chưa có thông báo nào