Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking + Before you Listen
  • Listening: Task 1
  • Listening : Task 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

Lesson 2: Speaking and Listening

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 432

Tóm tắt bài giảng: Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn phần nghe và nói trong Unit 4

Chưa có thông báo nào