Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking
  • Before you listen
  • While you listen
  • After you listen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 15: CITIES

Lesson 2: Speaking and Listening

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào