Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Task 1
  • Task 2
  • Task 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

Lesson 1: Vocabulary and Reading

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 746

Tóm tắt bài giảng: Từ vựng và cấu trúc trong bài Reading của Unit 4

Chưa có thông báo nào