Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng
  • Task 1
  • Task 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 12: MUSIC

Lesson 1: Vocabulary and Reading

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 199

Chưa có thông báo nào