[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Một số kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Thấu kính hội tụ

Bài tâp về đặc điểm của thấu kính hội tụ

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào