[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng nhiệt của ánh sáng
  • Tác dụng sinh học, tác dụng quang điện của ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Các tác dụng của ánh sáng

Các tác dụng của ánh sáng

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào