[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Các nguồn phát ánh sáng trắng, ánh sáng màu [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Một số ví dụ
  • Phân tích chùm sáng trắng bằng lăng kính
Nhấn để bật tiếng
X

Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Sự phân tích ánh sáng trắng

Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Sự phân tích ánh sáng trắng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào