[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp vẽ ảnh của vật qua TKHT
  • Khảo sát một số trường hợp ảnh của vật qua TKHT
Nhấn để bật tiếng
X

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Phương pháp vẽ ảnh qua thấu kính hội tụ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào