[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính (P2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 25

Chưa có thông báo nào