[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng
  • Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào