[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

Nhấn để bật tiếng
X

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính

Bài tập nâng cao về ảnh của một vật qua thấu kính (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào